Logo IN BALANS

Browse Category: Uncategorized

Samenwerking tussen In Balans en Cesar2Move

Samenwerking tussen In Balans en Cesar2Move

In Balans oefentherapie & dans per 1 juli een samenwerking is aangegaan met Cesar2Move.

Wat houdt deze samenwerking in?

Estelle Schatorié richt zich binnen de oefentherapie vooral op psychosomatische klachten en chronische pijnklachten.  Zowel individueel als in groepen biedt ze ook dansoefentherapie aan.

Als ambassadeur van de positieve gezondheid hoopt ze zorgverleners te stimuleren om vanuit dit gedachtengoed naar patiënten en cliënten te kijken. Deze holistische benadering sluit feilloos aan bij de oefentherapie Mensendieck/ Cesar.

Doordat de toestroom aan cliënten groot is, kon zij dit moeilijk combineren met de reguliere oefentherapie. Samen met Gea Haveman van Cesar2Move is toen besloten om de krachten te bundelen en een samenwerking aan te gaan op de locatie van In Balans aan de Ferdinand Bolstraat.

Estelle blijft zich richten op psychosomatische klachten, chronische klachten en dans gerelateerde klachten.

Carine Varkevisser, oefentherapeut bij Cesar2Move, zal zich richten op de reguliere oefentherapie met houding gerelateerde rug-, nek- en schouderklachten. Daarnaast heeft ze reeds veel ervaring op gedaan mbt onderbeen-, enkel- en voetklachten en start ze in september met de opleiding Manuele Therapie E.S. hetgeen een heel mooie aanvulling is op de oefentherapie.

Tevens zal de komende tijd worden bekeken welke specialisaties van Cesar2Move ingezet kunnen worden bij In Balans.

Op deze manier vergroten we onze behandelmogelijkheden.

Indien nodig zullen cliënten ook uitgewisseld worden tussen de therapeuten. Zo krijgt de cliënt altijd zorg op maat en de beste behandeling.

 Vergoeding oefentherapie

Estelle heeft er bewust voor gekozen om geen contract te tekenen met de zorgverzekeraars. Het behandeltraject wat ze aanbiedt wijkt vaak af van de protocollaire behandeling van de zorgverzekeraar, waar niet de patiënt maar de klacht centraal staat.

Dit houdt in dat de cliënten een factuur van In Balans toegestuurd krijgen en deze vervolgens zelf in moeten dienen bij de zorgverzekeraar. Afhankelijk van de verzekering zal de factuur geheel of gedeeltelijk vergoed worden.

Cesar2Move heeft wel contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. Cliënten krijgen daardoor de behandelingen volledig vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen wat wordt vergoed is afhankelijk van het afgesloten pakket.